Polityka prywatności www.jetpol.pl

1. Postanowienia ogólne.

1.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Jetpol.pl jest Usługodawca
i jednocześnie Sprzedawca tj. ARTUR SZUNEJKO i ANDRZEJA DZIDT prowadzących działalność gospodarczą
pod firmą Jetpol.pl Artur Szunejko Andrzej Dzidt – Spółka Cywilna wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki,
posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Jeżynowa 14/14a, Szczecin 70-892, NIP
9552399565, REGON 365065880, adres poczty elektronicznej: sklep@jetpol.pl, numer telefonu: 784 439 035.

1.2. Dane osobowe Usługobiorców/Klientów zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego
zbierane są – zgodnie z wolą Usługobiorcy/Klienta – w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie
Usługi Elektronicznej.

1.3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą,
a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla
oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci
umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

2. Cel zbierania danych oraz odbiorcy danych

2.1. Możliwe cele zbierania danych osobowych Klientów przez Administratora:

2.2.1. Zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub Umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
Konto
Formularz Zamówienia
Newsletter
2.2.2. Marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.

2.2. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:

2.2.1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
2.2.2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

2.3. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer
lokalu, kod pocztowy, miejscowość), adres prowadzenia działalności/siedziby, numer identyfikacji podatkowej (NIP)
firmy.

3. Cookies i dane eksploatacyjne

3.1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer
i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa,
czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep
Internetowy).

3.2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:

  • 3.2.1. identyfikacji Klientów jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;
  • 3.2.2. zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
  • 3.2.3. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;
  • 3.2.4. dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;
  • 3.2.5. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego.

3.3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików
Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej
przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć
możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre
funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia
poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków
składania Zamówienia).

3.4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie
z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona
poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia
przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

3.5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania
w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.

3.6. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Sklepu
Internetowego (tzw. logi – adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem
Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby
odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

4. Podstawy przetwarzania danych

4.1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie Sklepu
Internetowego Jetpo.pl i w niniejszej polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy
Sprzedaży lub umowy o świadczeniu Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane
niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także
każdorazowo na stronie internetowej Sklepu Internetowego przed zawarciem danej umowy.

4.2. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, podstawą takiego przetwarzania jest (1) uprzednia zgoda Klienta lub (2) wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora (zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora).

5. Otrzymywanie newsletterów

5.1. Usługobiorca/Klient, który zakłada konto w Sklepie Internetowym Jetpol.pl, jednocześnie może zdecydować się wpisać na listę Subskrybentów otrzymujących Newslettery ze Sklepu Internetowego Jetpol.pl i wyrazić zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych przekazywanych drogą elektroniczną (na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. nr 144, poz. 1204 z 2002 r.).

5.2. Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na informowaniu Subskrybentów o nowościach, promocjach,
wyprzedażach, konkursach, wydarzeniach branżowych i wszystkich innych informacjach, które mają związek
z działalnością sklepu internetowego Jetpol.pl i Jetpol.pl s.c., poprzez okresowe wysyłanie wybranych przez
Administratora treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego. Sklep internetowy Jetpol.pl nie będzie
przekazywał ani sprzedawał otrzymanego adresu e-mailowego stronom trzecim. Użytkownik w każdym momencie ma
prawo zrezygnować z usługi Newslettera.

5.3. Subskrypcję można anulować, poprzez napisanie maila na adres sklep@jetpol.pl.

6. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

6.1. Usługobiorca/Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone w następujący sposób:
pisemnie na adres: ul. Jeżynowa 14/14A, 70-892 Szczecin;
w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@jetpol.pl

7. Postanowienia końcowe

7.1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po
przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności
dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego.

7.2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych
osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności
zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę
nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą,
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

7.3. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu
i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

7.3.1. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

7.3.2. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

Top